סושי שחור: תיבת מסרים ריקה, איזה בזבוז של תיבה. . .