יגל: ד"א - והילד הזה הוא אני הוא של יהודה אטלס. אליל מין לדורות של ילדים
גב’ זובה: הופה, למי יש פרו?
תמירמיר: תתחדשי על העיצוב. אני יחליף אותו בקרוב אם לא תאהבי.