פה פעור: אני אוהבת אותך.
M1chaly: You know that I love you
3>