דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
15/01/2022  7
16/01/2022  6
17/01/2022  4
18/01/2022  5
19/01/2022  17
20/01/2022  4
21/01/2022  1
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
08/2021  262
09/2021  254
10/2021  189
11/2021  264
12/2021  254
01/2022  156
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
04/2019  2,550
05/2019  385
06/2019  1,920
07/2019  2,105
08/2019  1,649
11/2019  47
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
04/2019  52
05/2019  7
06/2019  40
07/2019  51
08/2019  26
11/2019  3