דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
23/05/2024  3
24/05/2024  2
25/05/2024  1
26/05/2024  3
27/05/2024  2
28/05/2024  2
29/05/2024  3
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
12/2023  114
01/2024  119
02/2024  98
03/2024  105
04/2024  114
05/2024  85
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
04/2019  2,550
05/2019  385
06/2019  1,920
07/2019  2,105
08/2019  1,649
11/2019  47
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
04/2019  52
05/2019  7
06/2019  40
07/2019  51
08/2019  26
11/2019  3