דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
23/09/2021  4
24/09/2021  6
25/09/2021  11
26/09/2021  12
27/09/2021  6
28/09/2021  8
29/09/2021  1
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
04/2021  474
05/2021  460
06/2021  379
07/2021  360
08/2021  262
09/2021  244
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
04/2019  2,550
05/2019  385
06/2019  1,920
07/2019  2,105
08/2019  1,649
11/2019  47
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
04/2019  52
05/2019  7
06/2019  40
07/2019  51
08/2019  26
11/2019  3