דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
26/11/2023  2
27/11/2023  2
28/11/2023  4
29/11/2023  1
30/11/2023  5
01/12/2023  10
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
07/2023  107
08/2023  105
09/2023  76
10/2023  101
11/2023  109
12/2023  10
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
04/2019  2,550
05/2019  385
06/2019  1,920
07/2019  2,105
08/2019  1,649
11/2019  47
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
04/2019  52
05/2019  7
06/2019  40
07/2019  51
08/2019  26
11/2019  3