חזרה לבלוג   דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
  סיור במנוי פרו


סטטיסטיקות לבלוג
הסרת פרסומות
עריכת מנויים
מחיקת תגובות
עיצוב כללי
עיצוב דף תגובות
שימוש בטיוטות
בלוג פרטי
כתיבה קבוצתית
הדגשת בלוג בעדכונים
מסר אישי לעדכונים
תוכנה לעדכון אוף-ליין
סמיילים בטקסטים
העלאת תמונות
כמות קטעים בעמוד
חלון מסרים
תצוגה מוקדמת
מניעת תגובות
עיצוב חופשי (תבנית)
לוח שנה
רשימות קטגוריה
עיצובים שמורים
אישור תגובות
תמצית לקטע
ענן קטגוריות

שדרוג לפרו
תצוגה מוקדמת

תצוגה מוקדמת
  במסך העיצוב נוסף קישור לתצוגה מוקדמת של הבלוג. דף הבלוג יוצג לאחר שינויי העיצוב עוד לפני שמירתם וכך ניתן לראות כיצד הבלוג יראה מבלי לשמור שינויים בעיצוב, לגשת לבלוג ולחזור לעדכונים.
גם במסכי העריכה נוסף קישור לתצוגה מוקדמת, בה יוצג הקטע כפי שיופיע בבלוג לפי הגדרות העיצוב.


הדף הקודם: חלון מסרים   הדף הבא: מניעת תגובות