חזרה לבלוג   דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
  סיור במנוי פרו


סטטיסטיקות לבלוג
הסרת פרסומות
עריכת מנויים
מחיקת תגובות
עיצוב כללי
עיצוב דף תגובות
שימוש בטיוטות
בלוג פרטי
כתיבה קבוצתית
הדגשת בלוג בעדכונים
מסר אישי לעדכונים
תוכנה לעדכון אוף-ליין
סמיילים בטקסטים
מגבלה על גודל תמונה
כמות קטעים בעמוד
חלון מסרים
תצוגה מוקדמת
מניעת תגובות
עיצוב חופשי (תבנית)
לוח שנה
רשימות קטגוריה
עיצובים שמורים
אישור תגובות
תמצית לקטע
ענן קטגוריות

שדרוג לפרו
אישור תגובות

אישור תגובות
  במסך "הגדרות לתגובות" ניתן לקבוע שתגובות יתפרסמו רק לאחר אישורך. בנוסף, ניתן לקבוע שרק משתמשים שיאושרו על ידך יוכלו להגיב בבלוג.

הדף הקודם: עיצובים שמורים   הדף הבא: תמצית לקטע